RN Kärnten

Senal - Smart Environment/Natura 2000 Living Lab

Bilder
Beutelmeise Biber Fraßspuren März 21
Biber Fraßspuren April 21 Brachse
Feldhase Graue Wegschnecke
Hecht Höckerschwan
Kernbeisser Kolbenenten
Libelle Aeshna cyanea Libelle Enallagma cyathigerum
Libelle Spitzenfleck Männchen Reh
Stockente Sumpfschwertlilie
Wegwerfbär - "Fossil"